Särskilt begåvade barn har rätt enligt skollagen att ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling!

Individanpassad undervisning – har vi verkligen det? Varje vecka får vi in samtal och mejl från föräldrar där de berättar att deras barn har ”problem” i skolan. Inte sällan handlar detta om att barnen inte ges rätt förutsättningar för att klara av skolan och nå kunskapsmålen. Lika många telefonsamtal och Read more…

Vårdnadstvist och barnets bästa

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget för ett barn är det många gånger domstolen som beslutar i dessa frågor. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan föräldrarna som gör att barnets bästa kan komma i skymundan. Det är inte ovanligt att föräldrarna efter domen återkommer Read more…