JARLA Juristbyrå är en modern och nytänkande juristbyrå med fokus på hög kvalitet! Vi är en humanjuridisk byrå som är specialiserad på familjerätt, skoljuridik och socialrätt där barnet har varit utsatt för våld, missförhållanden eller sexuella övergrepp. Det är alltid med barnets bästa i fokus som vi driver våra juridiska processer!  

Vi  riktar våra tjänster till skolor, förskolor, kommuner och privatpersoner där vi erbjuder rådgivning, konsultation samt är ert juridiska ombud i tvister där vi företräder er mot myndigheter och i domstolsprocesser.  

Vi är erkänt duktiga på familjerätt och skoljuridiska frågor och har stor erfarenhet av våra rättsområden. Våra klienters intresse ligger i främsta rummet och vi vet hur vi på bästa sätt kan hjälpa er i komplicerade processer och tillvarata era intressen och rättigheter i juridiska processer.

Vi har tystnadsplikt och agerar enbart utifrån klientens bästa i alla lägen med utgångspunkt från våra etiska regler.

Oavsett om ni är i akut behov av juridisk hjälp eller om ni är nyfiken på hur vi kan hjälpa er så är ni välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Vi har ansvarsförsäkring via IF.

Våra jurister

Janette Borg

Utbildning och tidigare erfarenhet:
Juristprogrammet, Lunds universitet
Filosofie magisterexamen i Handelsrätt, Lunds universitet
Notarietjänstgöring: Kronofogdemyndigheten, Helsingborgs tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö.
Föredragande jurist – Förvaltningsrätten i Malmö
Länsassessor/Jurist – Rättsenheten Länsstyrelsen Skåne
Tillsynsjurist – Förskoleförvaltningen Malmö stad
Utredningssekreterare – Grundskoleförvaltningen Malmö stad
Biträdande rektor med ansvar för skoljuridiska frågor – Stapelbäddsskolan, Malmö stad