Grundaren och ägaren till JARLA Juristbyrå, Janette Borg, har idag anställning hos Advokat Karl Henrik Östberg AB. 

JARLA Juristbyrå är inte längre verksam men ”lever vidare” genom att Janette Borg arbetar med samma rättsområden som tidigare men nu på en advokatbyrå. 

Hör av gärna av er till mig direkt om ni har behov av juridisk expertis vad gäller följande rättsområden; E-post: janette.borg@ostberglaw.se 

 • Skoljuridik
 • Vårdnadstvist, boende och umgänge
 • Äktenskapsskillnad, bodelning, kvarsittningsrätt, underhållsskyldighet
 • Brottmål, målsägandebiträde 
 • LVU
 • Förvaltarskap/Godman
 • Testamente, framtidsfullmakt, samboavtal,  gåvobrev, äktenskapsförord m.m.
 • Fastighetsrätt 

Våra jurister

Janette Borg

Utbildning och tidigare erfarenhet:

 • Juristutbildning
 • Fil. mag.examen i handelsrätt
 • Notarietjänstgöring/meriterad
 • Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö
 • Jurist vid Länsstyrelsen Skåne
 • Jurist vid Förskoleförvaltningen i Malmö stad
 • Utredningssekreterare vid Grundskoleförvaltningen i Malmö stad
 • Biträdande rektor/Administrativ chef Stapelbäddsskolan
 • Biträdande jurist vid Frisells Advokatbyrå