Verksamheten är för närvarande vilande. Mer information kommer inom kort.  

 • Skoljuridik
 • Vårdnadstvist, boende och umgänge
 • Äktenskapsskillnad, bodelning, kvarsittningsrätt, underhållsskyldighet
 • Brottmål, målsägandebiträde 
 • LVU
 • Förvaltarskap/Godman
 • Testamente, framtidsfullmakt, samboavtal,  gåvobrev, äktenskapsförord m.m.
 • Fastighetsrätt 

Våra jurister

Janette Borg

Utbildning och tidigare erfarenhet:

 • Juristutbildning
 • Fil. mag.examen i handelsrätt
 • Notarietjänstgöring/meriterad
 • Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö
 • Jurist vid Länsstyrelsen Skåne
 • Jurist vid Förskoleförvaltningen i Malmö stad
 • Utredningssekreterare vid Grundskoleförvaltningen i Malmö stad
 • Biträdande rektor/Administrativ chef Stapelbäddsskolan
 • Biträdande jurist vid Frisells Advokatbyrå