Det är många föräldrar och privatpersoner som efterfrågar rådgivning i skoljuridiska frågor. Vi har möjlighet att ta emot för enskild rådgivning via telefon/mejl. Vi tar förskottsbetalt via swish och det kostar minimum 2 500 för en rådgivning.