Vi på JARLA Juristbyrå har ett flexibelt arbetssätt och vi börjar i regel med en första kontakt via kontaktformuläret som finns på vår hemsida alternativt ett telefonsamtal där vi går igenom ert ärende. Härefter kan vi fortsätta vår kontakt via Skype, FaceTime, traditionella möten eller fortsatt mejlkorrespondens och telefonsamtal.

I de fall vi åtar oss uppdraget ligger vår lojalitet helt och fullt hos er som klient. Det är ert intresse som vi ska tillvarata under hela processen! Som huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal där ni som klient betalar ett förskott till vårt klientmedelskonto innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och avräknas då mot slutfakturan.

Pris för privatperson
1 400 kronor ex moms per timme.
1750 kronor inkl. moms per timme.

Pris för juridisk person
2 200 kronor ex moms per timme.

Rådgivning och vägledning via telefon, Skype, FaceTime och mejl med tidsrymd om 30-45 minuter:
800 kronor ex  moms.
1 000 kronor inkl. moms.

Fast pris
Vi kan även ge er ett fast pris om ni önskar och därmed paketerar vi ett uppdrag som är avsett för just er!

JARLA Juristbyrå är alltid behjälplig med rättshjälps- och rättsskyddsansökningar när det är lämpligt!