Det är många föräldrar och privatpersoner som efterfrågar rådgivning i skoljuridiska frågor. Vi har möjlighet att ta emot för enskild rådgivning via telefon/mejl. Vi tar förskottsbetalt via swish och det kostar 2 500 för en rådgivning. 

För uppdrag för huvudman vid kommunal eller fristående förskola/skola ber vi er kontakta oss direkt på; janette.borg@ostberglaw.se